“HELP! Er circuleert een naaktfoto/
seksfilmpje op mijn school!”

Ook online verkennen jongeren seksuele wensen en grenzen. Ze ontmoeten anderen, flirten, dagen elkaar uit, maken seksueel getinte grappen en wisselen naaktfoto’s en filmpjes uit. Met ‘sexting’ zoals dat heet is op zichzelf niets mis. Het past bij de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar het is niet zonder risico’s. Bijvoorbeeld als de ontvanger van de in vertrouwen verstuurde naaktfoto, het vertrouwen schendt door de foto via WhatsApp met anderen te delen of online te zetten op Instagram. De gevolgen kunnen groot zijn.

Wat kun je als school
doen aan sexting?

Veel slachtoffers krijgen te maken met ‘Shame Sexting’; een sterk negatief groepsproces waarin hard geoordeeld wordt over slachtoffers. Ze worden op school nagekeken, uitgescholden en soms zelfs bespuugd of geslagen. Shame Sexting raakt sociale veiligheid en daarmee ligt er vanuit de wet Veiligheid op school een taak voor scholen om preventieve maatregelen te treffen, signalen op te vangen en te handelen wanneer er een naaktfoto of seksfilmpje rondgaat. Niet alle scholen zijn hiermee bekend of voldoende op voorbereid, waardoor in de praktijk handelingsverlegenheid ontstaat: wat moet er gebeuren? waar begin je?

Handig stappenplan
ter ondersteuning

Op deze website vindt u een overzicht van alle mogelijke acties waaraan gedacht kan worden. Met informatie, tips en hulpmiddelen om snel te kunnen handelen bij incidenten. Te gebruiken als ‘EHBO’ door met name mentoren en zorgcoördinatoren die bij een signaal niet kunnen terugvallen op beleid of een protocol met draaiboek. Maar ook als inspiratie en checklist bij het formuleren en/of implementeren van eigen beleid door bijvoorbeeld de antipestcoördinator, coördinator sociale veiligheid, preventiemedewerker, veiligheidscoördinator of directie.

In het afgelopen half jaar heeft:

1 op de 8 jongeren een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand gestuurd

1 op de 4 jongens meegemaakt dat iemand een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar hem verstuurde

1 op de 5 meisjes meegemaakt dat iemand een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar haar verstuurde

1 op de 3 jongens een naaktfoto of seksfilmpje van een bekende gezien

1 op de 5 meisjes een naaktfoto of seksfilmpje van een bekende gezien

1 op de 8 jongens de vraag gekregen om een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf te sturen

1 op de 5 meisjes de vraag gekregen om een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf te sturen

Waar kunt u terecht voor info en ondersteuning?

Het stappenplan op deze website is een soort EHBO-‘koffer’ en kan u en uw school helpen bij het in actie komen tegen shame sexting of om er beter op voorbereid te zijn. Heeft u behoefte aan meer informatie en ondersteuning, dan verwijzen we u graag door naar verschillende instanties die hier iets in kunnen betekenen.

Kent u de toolkit L.O.V.E. Online al?

Dit stappenplan is onderdeel van de toolkit L.O.V.E. Online * (*leuke of vervelende ervaringen online), een special bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw voor praktijkonderwijs en vmbo. De toolkit is voor scholen die aandacht willen besteden aan sexting, grooming en online contact. De toolkit ondersteunt uw school bij het geven van lessen, het vormen van beleid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders.

Deze website is een initiatief van Soa Aids Nederland en Bureau Jeugd&Media.
Het is onderdeel van de Toolkit L.O.V.E. Online, een aanvulling op de lesmethode Lang Leve de Liefde Onderbouw. De toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers, HelpWanted.nl, Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit, Kennisnet/Mijn Kind Online, Politie en veel scholen en leerlingen.